Hıristiyan

Refah’ta şehit edilen Filistinlinin cebinden lanetlenmiş kavmi anlatan ayetler çıktı

Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Yakılarak şehit edilen bir Gazzeli kadının cebinden çıkan Kur’an ayetleri lanetlenmiş kavmin kıyamete dek mü’minlere karşı aynı vahşeti ellerine fırsat geçtikçe yaşatacakları dersini veriyor.

YAHUDİ KRALI ZÛ NUVÂS’IN MÜ’MİNLERE UYGULADIĞI VAHŞET

Necrân halkı Hıristiyanlığı kabul edince, Himyer Kralı Yahudi Zû Nuvâs onlara savaş açmış, dinlerinden dönmeyenleri açtığı hendeklerde yaktığı ateşlere atmıştı. Tefsir kaynaklarında bu âyetler başka olaylarla da açıklanmaktadırlar. Bu âyetler Mekke müşriklerinin işkencesine maruz kalan müslümanlara, geçmişte de inananların nasıl baskı altında kaldığını, ancak Allah’ın yardımının onlarla beraber olduğunu hatırlatmaktadır.


Gazzeli kadının cebinden çıkan Burûc Suresinin ilk 5 ayetinin meali;

Andolsun burçlarla dolu göğe, ﴾1﴿ Vaad edilmiş güne, ﴾2﴿ Tanıklık edene ve edilene ki, ﴾3﴿ O çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır! ﴾4-5﴿ Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. 

İSLAMİYET ÖNCESİ HIRİSTİYAN NECRAN HALKINA ZULÜM

523 yılında, Yahudiliği kabul etmiş olan Himyerî Hükümdarı Zûnüvâs şehri ele geçirdi ve buradaki Hıristiyanlara şiddetli baskı uygulayıp dinlerinden dönmelerini istedi. İnançlarından vazgeçmeyen çok sayıda Hıristiyan içi ateş dolu hendeklere atılarak yakıldı. Bunun üzerine Hıristiyanlığın temsilcisi ve koruyucusu Bizans’ın desteğiyle Habeş necâşîsi Yemen’e bir ordu gönderdi (525). Zûnüvâs’ın mağlûp edilip Himyerî yönetimine son verilmesiyle bölge Habeşistan hâkimiyeti ve Bizans nüfuzu altına girdi. Bu dönemde Necran’da birçok kilise ve manastır inşa edildi. Özellikle yakılarak öldürülen hıristiyanların anısına yaptırılan ve Kâ‘betü Necrân (Deyrü Necrân) denilen manastır-kilise ünlü bir ziyaret yeri haline geldi. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu